Medlemsavgiften gäller mellan januari till december

50 kr för barn upp till 18 år

100 kr för vuxna

Betalas på ungdomsgården

Vuxna kan betala till bankgiro 669-2859 Styrelsen

Ordförande: Håkan Hansson

Sekreterare: Louise Persson

Kassör: Britt Qvarnström

Ledarmot: Ulrica Zander och Mattias Buhre

Suppleanter: Monica Gustavsson och Cathrine Hansson